Xin chào toàn thể anh em điện tử trong nhóm, hiện tại mình muốn làm một máy nạp từ trường cho nam châm Ferrite, anh em nào đã từng học qua và am hiểu lĩnh vực này, mình nhờ ae gia công một máy nạp và xả từ trương....