Em chào mọi người, e đang tìm hiểu về mạch buck sử dụng IC MC34063 mà chưa hiểu về nguyên lí hoạt động của nó, mọi người giúp e với ạ , e cảm ơn !