Mình dự kiến mạch như sau:
Máy bơm cách bồn nước khỏang 100m
Tại bồn nước có 1 mạch điện tự động kích tín hiệu bằng sóng rf khi mực nước cạn, nó kích role tại máy bơm cách đó 100m để bơm nước. Giống như cầm remote bấm...