Tôi có một chiếc máy in Anet A6 cũ ở đây, chiếc máy in này tôi đã dần dần chuyển đổi thành bản sao Prusa MK3. Chỉ có động cơ bước và trục là Anet nguyên bản. Mặc dù đã có nhiều cải tiến và chất lượng in khá tốt nhưng vẫn có những...