nhớ đập luôn cái vỏ nó ra .
để trần giúp thoát nhiệt...