Tình hình là Em đang thiết kế mạch pre amp có sử dụng đến các giắc cắm của Neutrik nhưng tìm trong altium không thấy thư viện của nó. Các giắc cắm giống như hình ảnh. Nên mạo muội hỏi xem có bác nào có cho em xin thư viện của các loại...