Cảm ơn cụ. Nhiều lúc cần so sánh 2 file rom mà cứ phải in ra rồi dùng bút tô đánh dấu.....