Có gì đâu... Chụp cả chuỗi rồi giải mã là ra. Một cái là thay đổi địa chỉ, một cái là thay đổi data...nhưng cả 2 đều có khung , sync cơ bản là như nhau.