Đầu tiên là ... nút bấm bị " phò " chập chờn ... tiếp đến là phần thu ( giải mã ) kém ... chứ tốc độ bấm như vậy nó ra cả một đống dữ liệu rồi.
Muốn tốc độ cao hơn thì thay đổi điện trở OSC bên trong mạch.