Mình có biết một cty ( có thể cổ phần hoặc mua lại ) cty sản xuất PCB... vừa mới thành lập trước covid ( Tại Khu CN Tân Quang - Văn Lâm - Hưng Yên ). Nếu cần mình có thể tìm hiểu thông tin cho. Mình đã vào cty này khảo sát ( Hầu hết các thiết bị sản xuất, dây chuyền mạ ... đều tự động hết ).