Công ty TNHH Điện Thông Minh cần tuyển 2 kỹ sự điện tử có kinh nghiệm
- Thành thạo thiết kế PCB
- Code cho PIC, STM,...
Liên hệ: 0903 978 579