TV Samsung model LA46B550K1R có tiếng, không có hình, kiểm tra chết 2 FET QI802 và QI808, đã thay các FET QI802, QI808, QI804, QI805, QI807, QI809 nhưng vẫn không được. Mong các bác chỉ giáo.
Chân thành cám ơn