Bạn mua module RS485 trên HSHOP ấy. Thiết kế sẵn tự kéo chân đk về nhận khi ko truyền.
Ngoài ra là có bảo vệ, truyền dữ liệu xa như vậy thì cái module bạn có ko đảm bảo đâu.

https://hshop.vn/products/mach-chuye...t-ttl-rs485-v2...