Chào a. Cho em hỏi em điều khiển chạy thuận nghịch bằng mạch cầu H mosfet qua mạch lái ir2112. Nhưng mà nó ko chạy hết hành trình. E phải kiểm tra chổ nào anh? E cảm ơn