Xin chào các anh em !

Mình đang dùng Altium 2017 nhưng không vẽ được đường Keep-out layer do trong Line Constraints không còn đường này.
(Các bản thấp hơn vẫn có).

Anh em nào biết lấy nó ra ở đâu xin chỉ giúp mình.
...