Bác Quế Dương cho em hỏi chút là đưa tay vào gần anten phát có khả năng làm trôi tần số dao động hay không ?
​Cảm ơn bác !