Em muốn làm mạch cầu H 100vdc của máy phát sang điện Ac sine chuẩn ? ai có sơ đồ hoạc bán mạch này ko ạ...