Xin lỗi bác nào vào xem vì em ko biết cách xóa bài.