Có ic nào có thể tạo ra sóng vuông tầm 120 hoặc 150mhz không bác queduong.