Em có cái osilo mà lúc bật lên xung đẹp lắm. Được khoảng 30s nó bị nhòe như này. Bác nào cho em biết kiểm tra linh kiện nào với