Làm số lượng lớn với thiết bị bán tự động mà dùng phương pháp thủ công mình thấy không ổn lắm, dùng hóa chất có vẻ hợp lý hơn, nhưng time thì không như mong muốn!