Xin lỗi! cho mình hỏi là sau khi đăng comment xong.
Nhưng bên dưới comment đó lại được gắn nhãn là "Chưa được duyệt".
Cái này có nghĩ là phải được Admin duyệt xong thì mọi người mới thấy comment của mình à?