Được biết, tối ngày 9/6 Lexus đã phát hành một thông báo trên truyền thông xã hội để xin lỗi về sự cố, đồng thời cho biết đây là những dữ liệu được truyền từ nhà cung cấp dịch vụ và chúng không được xử lý như
http://www.mitsubishi-trungthuong.co...-attrage-2020/...