- E đang rất cần tiền....muốn bán gấp đôi loa cột Jamo 628 của bộ 5.1 Jamo.
- mua về 1 năm... kỳ thực mới mở khoảng 15 lần... nguyên xi như lúc mới chưa tác động, chưa lỗi lầm ... chỉ hơi bụi, và mốc tí xíu trên vỏ lau là sạch...