Câu này của bác cộng với điều kiện lý tưởng mà bác đưa ra đầu luồng đã là lời giải đáp của hầu hết các loại biến áp, chỉ trừ cho flyback thôi ạ. Với điều kiện là lõi hoạt động ở mức từ thông hợp lý, giới hạn công suất...