Chào các bác. Hiện em đang làm mạch với kích thước các dây VCC,GND khoảng 1mm, các dây còn lại khoảng 0.5mm.Đi dây tự động.
Em đã vào Design->Rules>routing->Width>chọn Advanced để đặt thêm luật.
1 luật cho riêng chân VCC,GND...