Xin chào mọi người
Hiện tại mình đang thiết kế 1 board xử lý tín hiệu cho cảm biến của mình, mạch mình sử dụng 4 lớp (TOP-GND-PWR-BOT). Tuy nhiên khi mình xuất ra file Gerber để đặt mạch công nghiệp thì ở lớp GND và lớp PWR luôn luôn...