About Serial Port - lập trình giao tiếp nối tiếp
Chào bạn.
Mình gặp vấn đề về kết nối thiết bị ngoại vi qua công COM
Mình có 1 chương trình kết điều khiển băng chuyền và đầu khắc lazel.
Chương trình của mình trên win7 chạy...