Thì dùng loại 12V thôi mod. Trong mỗi thiết bị lọc điện lại cho nó phẳng, có thế cấp tần số cao hơn điện dân dụng để tăng công suất....