bác thợ phải tháo nó ra, công tắc nó hàn trên mainboard. Nó chỉ là công tắc gạc bình thường không có gì đặc sắc. Bên ngoài chỉ là phần nhựa để trang trí thôi kính thưa bác thợ mà đi hỏi câu này....