bác ơi, bác có ic LM4871 à ? ship e 1 ít dc ko bác ? đúng mã LM4871 nhé ?