Dynamo mèo mướp nói cách đây 40-50 năm người ta gọi là dynamo trái bí và không thể cấp nguồn 3 pha vào dynamo để quay dù để đuổi ruồi vì:
1-Cặp cực startor và rotor từng pha không đồng bộ với nhau, cấp điện 3 pha vào dynamo, rotor không...