Giết gà không ai dùng dao mổ trâu cả.
Dùng ic 4017 đếm thập phân, cứ bấm nút tạo 1 xung là 1 cổng lên mức H. Có 10 cổng tha hồ dùng.
Nếu không muốn relay1 on khi chọn relay 2, thì làm mạch trễ vài giây là xong.