Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Subscription

Collapse

Profile Sidebar

Collapse
Avatar
jefflieu
Moderator
Lần cuối: 12-08-2018, 07:54
Joined: 30-10-2007
Nơi Cư Ngụ: Melbourne
  • Lọc
  • Đã theo dõi
Clear All
new posts
Đọc 1 byte nhiệt độ từ TEMP275, code VHDL (Topic in the GAL - PAL - CPLD - FPGA forum)
25-11-2014, 16:48
21-06-2012, 13:29
Điện thoại Ip(Ip-telephone) (Topic in the GAL - PAL - CPLD - FPGA forum)
03-03-2010, 19:37
Đọc code cho FPGA (Topic in the GAL - PAL - CPLD - FPGA forum)
22-06-2014, 18:12
Đọc file ảnh từ Sd card trên DE2 (Topic in the GAL - PAL - CPLD - FPGA forum)
05-11-2013, 09:37
Đọc ghi SDRAM 128MB (Topic in the GAL - PAL - CPLD - FPGA forum)
11-12-2014, 05:53
điều chỉnh ánh sáng cho 2 ký tự led 7 khúc (Topic in the GAL - PAL - CPLD - FPGA forum)
28-02-2012, 02:44
điều khiển ma trận led bằng kit spartan 3 (Topic in the GAL - PAL - CPLD - FPGA forum)
08-05-2013, 16:42
No new updates in subscriptions...
User has no subscribers to display...
Đang tải...
X