Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Sử dụng Altera DSP Builder cùng Simulink

Collapse
X
 
 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • Sử dụng Altera DSP Builder cùng Simulink

  Em chào mọi người.
  Có bác này đã biên dịch và chạy được trên kit FPGA nhờ sử dụng Altera DSP Builder chưa ạ?
  Em gặp phải lỗi báo khi compile la license ko phù hợp. Xin mọi người chỉ giúp em cách giải quyết với ạ.
  Em xin cảm ơn.

 • #2
  bạn muốn hỏi cái ji trong đó,cụ thể là lỗi gì,bạn đang sử dụng loại board nào thế
  Có nhiều lúc gục đầu trên bàm phím
  Chợt vô tình,lách cách gõ tên em

  Comment


  • #3
   Nguyên văn bởi congdinh Xem bài viết
   bạn muốn hỏi cái ji trong đó,cụ thể là lỗi gì,bạn đang sử dụng loại board nào thế
   Em bị lỗi như phía dưới và muốn sửa được lỗi đó ạ, híc. Em dùng board DE2

   Info: ************************************************** *****************
   Info: Running Quartus II Shell
   Info: Version 9.1 Build 222 10/21/2009 SJ Full Version
   Info: Copyright (C) 1991-2009 Altera Corporation. All rights reserved.
   Info: Your use of Altera Corporation's design tools, logic functions
   Info: and other software and tools, and its AMPP partner logic
   Info: functions, and any output files from any of the foregoing
   Info: (including device programming or simulation files), and any
   Info: associated documentation or information are expressly subject
   Info: to the terms and conditions of the Altera Program License
   Info: Subscription Agreement, Altera MegaCore Function License
   Info: Agreement, or other applicable license agreement, including,
   Info: without limitation, that your use is for the sole purpose of
   Info: programming logic devices manufactured by Altera and sold by
   Info: Altera or its authorized distributors. Please refer to the
   Info: applicable agreement for further details.
   Info: Processing started: Mon Jan 03 16:30:00 2011
   Info: Command: quartus_sh -t C:\DOCUME~1\thanh\LOCALS~1\Temp\generateProject923 933771648889396.tcl
   ------------------------------------------------
   ERROR: Can't open revision: MG10 (project: MG10). The revision is not compatible with the installed version of the Quartus II software. Opening the revision will overwrite the old revision database. If you wish to overwrite the old revision database, make sure to specify the -force option.

   while executing
   "project_open -revision $projectname $projectname"
   invoked from within
   "if ([project_exists $projectname]) {
   project_open -revision $projectname $projectname
   } else {
   project_new -revision $projectname $projectname
   }"
   (file "C:\DOCUME~1\thanh\LOCALS~1\Temp\generateProject92 3933771648889396.tcl" line 19)
   ------------------------------------------------
   Error: Evaluation of Tcl script C:\DOCUME~1\thanh\LOCALS~1\Temp\generateProject923 933771648889396.tcl unsuccessful
   Error: Quartus II Shell was unsuccessful. 1 error, 0 warnings
   Error: Peak virtual memory: 53 megabytes
   Error: Processing ended: Mon Jan 03 16:30:04 2011
   Error: Elapsed time: 00:00:04
   Error: Total CPU time (on all processors): 00:00:01
   Error: Error during compilation: Failed to update Quartus II project settings

   Comment


   • #4
    DSP Builder Advanced Blockset

    xin giúp mình
    mình ko hiểu làm thê nào để tích hợp khối "DSP Builder Advanced Blockset" vào matlab được, xin mọi ng giúp mình

    Comment


    • #5
     " DSP builder là một phần mềm riêng hay là có sẳn trong quartus II vậy mấy bác.

     Comment

     Về tác giả

     Collapse

     cachep Tìm hiểu thêm về cachep

     Bài viết mới nhất

     Collapse

     Đang tải...
     X