Thông báo

Collapse
No announcement yet.

giao tiếp 16f877a với cảm biến siêu âm srf05

Collapse
X
 
 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • giao tiếp 16f877a với cảm biến siêu âm srf05

  Mọi người chỉ em cách dùng chân ngắt ngoài để đọc xung trả về với ạ. em chưa hiểu cách chuyển từ bắt xung cạnh lên sang bắt xung cạnh xuống thế nào ạ. Thanks

 • #2
  đây là code em viết, chả hiểu sao nó không chạy. Mong mọi người chỉ giúp em ạ

  #include <16f877a.h>
  #fuses HS,NOWDT,NOLVP,NOPROTECT
  #use delay(clock=12000000)
  int8 i,j,k,led[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x9 0},dv,chuc,tram;
  float time,kc;
  #define trig pin_B1
  #define echo pin_B0
  #int_TIMER1
  void trantimer1()
  {
  set_timer1(0);
  }
  #INT_EXT
  void ngatngoai()
  {
  if(input(pin_b0)) //neu la xung canh len
  {
  set_timer1(0);
  ext_int_edge(H_to_L);
  }
  else // neu la xung canh xuong
  {
  time=get_timer1(); // doc gia tri timer 1
  kctime*(4*4/12))/58); // tinh khoang cach. moi nhip timer1 ung voi 1.33us
  ext_int_edge(L_to_H); // chuyen sang do canh len
  disable_interrupts(int_timer1); // khong cho phep ngat timer1
  output_a(255);
  for(i=0;i<50;i++)
  {
  dv=(int8)kc%10;
  chuc=(int8)(kc/10)%10;
  tram=(int8)(kc/100)%10;
  output_d(led[dv]);
  output_a(0xfe);
  delay_ms(1);
  output_a(0xfd);
  output_d(led[chuc]);
  delay_ms(1);
  output_a(0xfb);
  output_d(led[tram]);
  delay_ms(1);
  }
  }
  }
  void trigger()
  {
  output_high(trig);
  delay_us(12);
  output_low(trig);
  }
  void main()
  {
  set_tris_a(0);
  set_tris_d(0);
  set_tris_b(0);

  setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_4);
  enable_interrupts(INT_TIMER1);
  enable_interrupts(INT_EXT);
  ext_int_edge(L_to_H);
  enable_interrupts(global);
  while(1)
  {
  trigger();
  delay_ms(50);
  }
  }

  Comment


  • #3
   trong ngắt ngoài
   #INT_EXT
   void ngatngoai()
   {
   set_timer1(0);
   while(input(pin_b0))
   {}
   time=get_timer1(); // doc gia tri timer 1
   ...
   ....
   }

   Comment


   • #4
    Xin lỗi em. Nhưng anh không tetst code được ( cực ghét) hihi
    Thế này

    Về nguyên tắc như sau:
    Ta sử dụng 2 chân cho SRF05 ( mình xài mode1 nhé em).

    Một chân bình thừong ( ngõ ra - ta lấy làm chân trigger tạo xung). Khi chân này nhận đựoc một xung từ VI điều khiển thì nó thông báo cho con SRF05 là: Thằng vi điều khiển bảo mày hoạt động đo lừong đi. Ngồi đó mà like facebook.

    Yêu cầu : xung này tầm 10us là tối thiểu ( tuy nhiên kinh nghiệp là em cứ cho nó thêm ít vi những ông chế tạo hay đưa thông số lý tưởng để maketing cho sẳn phẩm lắm em

    Em thấy SRF có 2 "mắt" - một nhận và một phát. Sau khi nhận được xung kích từ vi điều khiển thì SRF05 phát ra vài xung ( không nhớ là bao nhiêu) ở mắt thứ nhất. Và sau đó chân Echo được lên mức một. Chân Echo em nối với Vi đièu khiển ( chân ngắt). Em hỏi ngắt cạnh nào, anh nói là ngắt cạnh xuống. Tại sao: Tại hình dung thế này: Khi triger kích: Chân Echo ( nối với chân ngắt nên anh gọi là ngắt nha) lên 1, chân này ở mức cao cho đến khi:
    - trừong hợp 1: Có vật : thời gian mức cao là tối đa 30ms
    trường hợp 2: không có vật: sau 30ms thì cũng phải xuống ( vậy nên khi viết chưong trình chú ý: nếu thời gian mức cao đo đựoc mà trên 30ms là em sai)

    Ngay từ khi bắt đầu lên mức cao của ngắt: em cho timer bắt đầu đếm

    Và cạnh xuống của chân ngắt: em dừng timer: đọc giá trị timer và tính toàn time.

    Sao làm đựoc quy điinhj cạnh xuống: Mở cái datasheet ra: bấm Ctrl + F: gõ vào Imterupt, fallling edge,... : kiếm chõ nào nó cho em biết quy định bít nào thì thằng ngắt hoạt động cạnh xuống.

    Xong giải thích

    Code như sau:

    // ngắt timer

    interupt timer0()

    {
    bứoc 1: em xóa cờ bảo ngắt ngoài đi để lần sau còn xài
    bứoc 1: ngừng timer0
    bước 2: đếm giá trị timer 0 và lưu vào biến ( anh gọi biến time, biến timer nên là biển toàn cục cho àn toàn
    }    void khoitao()

    {
    quy định chân thứ nhất là ngõ ra cho xung trigger ( bất kì)
    quy định chân INT0 ( ngắt) là ngõ vào - xong phần quy dịnh chân cẳng vào ra mình dùng

    đến lượt quy định timer
    - ngừng timer
    - xóa thanh ghi chứa giá trị
    - quy định bộ chia
    - quy định cho nó là timer (không có đếm xung ngoại nha)
    // đến đây xong em timer

    - Đến em ngắt ngoài
    quy định ngắt ngoài
    - cho biến toàn cục
    - cho biến cục bộ của ngắt ngoài
    - xóa cớ báo ngắt ngoài

    -- xong quy định cho ngắt ngoài
    }

    Hàm chính:

    void main(void)
    {
    khoitao();

    while(1)
    {
    while(chân ngắt lên mức 1) --- chờ cho chân ngắt len 1
    {
    bật em timer lên
    }

    // tính toans khoảng cách ( theo cm)
    - em phải tính xem timer có giá trị là bao nhiẻu ( anh lưu ở biến gọi là time)
    - tính xem tổng thời gian là bao nhiêu
    ví dụ:
    Anh xái PIC16F887, tần số 4Mhz, nhưng nó có bộ chia trong là 1 nen thực chất chỉ được 1Mz thôi.

    Em tính toán tiếp: Thời gian tối đa của mình càn đo là 30ms = 30.000 micros

    Timer 1 là 16 bít, tối đa đếm lên 65536, dư sức chưa. Nên chỉ cần quy định bộ chia 1:1 có nghĩa là xung hệ thống thế nào thì xung cho tiẻm thế đó. ( Nếu em chọn tỉ lệ 1/4 thì có nghĩa cứ 4 xung hệ thống mới được một xung cho timer nha, vậy một xung timer là 1usx4 = 4us). Nhưng thôi, lòng vòng. chọn bộ chia 1, có nghĩa là giả sử timer có gí trị time = 20000
    => timer = 2000 nhân với timer cho một số tăng = 1us = 2000us.

    giờ tính khoảng cách được: Theo datasheet thì cứ việc lấy tiẻm chân Echo ( chân ngắt) ở mức cao mà chia cho 58. Nhớ là timer phải tính theo microsecond nha

    khoanngr cách = time ( tính theo micro giây)/58 ( lấy phần nguyên là đựoc


    ---giờ thì thích hiển thị LCD, LED 7 đoạn hay Iphone tùy em

    Mỏi cả tay


    }    }
    Be quan. Plz contact through email:

    Comment

    Về tác giả

    Collapse

    hungcdtk49 Tìm hiểu thêm về hungcdtk49

    Bài viết mới nhất

    Collapse

    Đang tải...
    X