có thể cho mình số điện thoại mình hỏi bạn 1 số vấn đề về nhúng có được không