Ngày 30/10/2019, Epson Singapore Pte Ltd đã chính thức thông báo R&P Electronics Co. Ltd. trở thành nhà phân phối chính thức các sản phẩm linh kiện điện tử của Epson tại thị trường Việt nam.

Các đơn đặt hàng sản phẩm, các hoạt động...