các bạn cho biết cực P+,P-.C+,B+ dùng như thế nào ( cực nào vào tải ,cực nào sạc) cám on8 các bạn...