mình thấy trên thị trường có bán rất nhiều mạch sạc bảo vệ pin cho máy cấm tay đó bạn