Nếu bạn có máy in thì bạn in ra giấy can là thành phim , có thể chụp được ...
Nếu bạn muốn thuê làm phim cho đẹp , bạn xuất ra dạng file .pdf rồi gửi nơi làm phim...