Cho em hỏi cách em sử dụng hàm malloc, typedef, struct trong ccs. Em lập trình trước trong dev-c chạy oke nhưng khi cop qua ccs thì cứ bị lỗi mấy chỗ này