Thông báo

Collapse
No announcement yet.

cảm biến siêu âm SRF05 với PIC 16F877a!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Collapse
X
 
 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • cảm biến siêu âm SRF05 với PIC 16F877a!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  xin mọi người quân tâm dùng xem code sai chỗ nào nhá
  khi mình chạy thì nó chỉ hiển thị số 0 trên LCD
  mình dùng SRF05 này để đo khoảng cách. dùng mode1 chân trigger và echo mắc riêng.
  ai có hảo tm chỉnh mình với!!!!!!

  #include <16F877.h>
  #include <defs_16f877a.h>
  #fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
  #device *=16
  #use delay(clock=20000000)
  #include <lcd_lib_4bit.c>
  #define TRIGGER pin_B4// chan phat song sieu am
  //chan ECHO nhan tin hieu ve noi vao RC2
  #BYTE TRISC=0X87
  #BYTE PORTC=0X07
  #BIT RC2=0X7.2
  float dist,getvar ;
  int1 has_echo=0,echo=0;

  ////////////////////////////////////////////////

  #int_CCP1
  void ccp1_isr()
  {
  setup_ccp1(CCP_CAPTURE_RE);//thiet lap Capture CCP1 do xung canh len
  enable_interrupts(INT_CCP1);//cho phep ngat khi ccp1 co tin hieu
  enable_interrupts(GLOBAL);
  if(pin_c2)
  set_timer1(1000); //reset timer1 ve 0
  setup_ccp1(CCP_CAPTURE_FE); //chuyen sang do xung canh xuong
  if(!pin_c2);//khi co xung canh xuong
  getvar=get_timer1(); //doc gia tri timer1 ngay khi co xung echo canh xuong
  dist=(getvar-485)/28.3; //so lieu dua theo ket qua do thuc te
  dist=getvar;
  }
  //----10us cho trigger----
  void trig()
  {
  output_high(TRIGGER);
  delay_us(10);
  output_low(TRIGGER);
  }
  void main()
  {
  SET_TRIS_B(0X00);
  SET_TRIS_C(0xff);
  lcd_init();

  while(1)
  {
  trig();
  ccp1_isr();
  lcd_putcmd(0x01);
  printf(lcd_putchar,"dist=%6.1f",dist);
  lcd_putchar("cm");
  delay_ms(1000);
  }
  }

 • #2
  #int_CCP1
  void ccp1_isr()
  {
  setup_ccp1(CCP_CAPTURE_RE);//thiet lap Capture CCP1 do xung canh len
  enable_interrupts(INT_CCP1);//cho phep ngat khi ccp1 co tin hieu
  enable_interrupts(GLOBAL);
  if(pin_c2)
  set_timer1(1000); //reset timer1 ve 0
  setup_ccp1(CCP_CAPTURE_FE); //chuyen sang do xung canh xuong
  if(!pin_c2);//khi co xung canh xuong
  getvar=get_timer1(); //doc gia tri timer1 ngay khi co xung echo canh xuong
  dist=(getvar-485)/28.3; //so lieu dua theo ket qua do thuc te
  dist=getvar;
  }
  Ko bít bạn có lập lập trình C kỹ chưa, hay là bạn dùng compiler khác, if xong phải mở ngoặc chứ, hok thoy chỉ thực thi 1 lệnh ngay phía sau, còn if mà chấm phẩy lun là if thừa đó bạn.

  Nhự vậy mới đúng này:

  if(pin_c2) {
  set_timer1(1000); //reset timer1 ve 0
  setup_ccp1(CCP_CAPTURE_FE); //chuyen sang do xung canh xuong
  }
  else { //khi co xung canh xuong
  getvar=get_timer1(); //doc gia tri timer1 ngay khi co xung echo canh xuong
  dist=(getvar-485)/28.3; //so lieu dua theo ket qua do thuc te
  dist=getvar;
  }
  Computer Science major - Vietnamese-German University
  Sponsored by

  Comment


  • #3
   Nguyên văn bởi minh_cly Xem bài viết
   Ko bít bạn có lập lập trình C kỹ chưa, hay là bạn dùng compiler khác, if xong phải mở ngoặc chứ, hok thoy chỉ thực thi 1 lệnh ngay phía sau, còn if mà chấm phẩy lun là if thừa đó bạn.

   Nhự vậy mới đúng này:

   if(pin_c2) {
   set_timer1(1000); //reset timer1 ve 0
   setup_ccp1(CCP_CAPTURE_FE); //chuyen sang do xung canh xuong
   }
   else { //khi co xung canh xuong
   getvar=get_timer1(); //doc gia tri timer1 ngay khi co xung echo canh xuong
   dist=(getvar-485)/28.3; //so lieu dua theo ket qua do thuc te
   dist=getvar;
   }
   thank bạn!!!!
   bạn ơ mình sữa rồi nhưng vẫn không được bản đã từng lập trình cho con SRF05 trên pic 16f877a chưa chỉ tớ với

   Comment


   • #4
    Bạn nên Enable ngắt trong main luôn, khi ngắt chỉ setup lại thoy. Còn trả timer 1 về 0 sao lại cho giá trị 1000.
    Bạn hình như chưa setup timer 1 thì phải (mặc định là disable đó bạn, hok đếm đc đâu). Và 16F877 có 2 chân capture lận, đừng tiết kiệm quá.
    Kết quả ghi trong datasheet òy đó, nếu echo đo bằng us thì chia cho 58 ra cm.

    P/S: Và trong datasheet cũng nói là 2 lần đo ít nhất cách nhau 50ms, hok cần chờ đến 1s đâu.
    Computer Science major - Vietnamese-German University
    Sponsored by

    Comment


    • #5
     Nguyên văn bởi minh_cly Xem bài viết
     Bạn nên Enable ngắt trong main luôn, khi ngắt chỉ setup lại thoy. Còn trả timer 1 về 0 sao lại cho giá trị 1000.
     Bạn hình như chưa setup timer 1 thì phải (mặc định là disable đó bạn, hok đếm đc đâu). Và 16F877 có 2 chân capture lận, đừng tiết kiệm quá.
     Kết quả ghi trong datasheet òy đó, nếu echo đo bằng us thì chia cho 58 ra cm.

     P/S: Và trong datasheet cũng nói là 2 lần đo ít nhất cách nhau 50ms, hok cần chờ đến 1s đâu.
     bạn ơi bạn có thể chỉ cụ thể trong code được không???. còn về dùng thêm chân captrure nữa tớ không muốn vì sau này tớ muốn đọc 2 con SRF05 nên dùng một chân chắc vẫn đọc được chứ
     vì tớ mới bắt đầu học lập trình cho pic nên đang gà quá mong bạn chỉ bảo tận tình với nhá!!!
     cảm ơn bạn rất nhiều!!!!

     Comment


     • #6
      Nguyên văn bởi chungpmth Xem bài viết
      bạn ơi bạn có thể chỉ cụ thể trong code được không???. còn về dùng thêm chân captrure nữa tớ không muốn vì sau này tớ muốn đọc 2 con SRF05 nên dùng một chân chắc vẫn đọc được chứ
      vì tớ mới bắt đầu học lập trình cho pic nên đang gà quá mong bạn chỉ bảo tận tình với nhá!!!
      cảm ơn bạn rất nhiều!!!!
      Mình cũng chưa làm việc vs SRF05 nhưng sau khi đọc datasheet, code có thể đc viết thế này:
      Code:
      #include <16F877.h>
      #include <defs_16f877a.h>
      #fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
      #device *=16
      #use delay(clock=20000000)
      #include <lcd_lib_4bit.c>
      #define TRIGGER pin_B4// chan phat song sieu am
      //chan ECHO nhan tin hieu ve noi vao RC2
      #BYTE TRISC=0X87
      #BYTE PORTC=0X07
      #BIT RC2=0X7.2
      float dist,getvar;
      int1 has_echo=0;
      
      ////////////////////////////////////////////////
      
      #int_CCP1
      void ccp1_isr()
      {
        if(pin_c2) { // Nếu là xung cạnh lên
          set_timer1(0); // Reset timer1 về 0
          setup_ccp1(CCP_CAPTURE_FE); // Chuyển Capture 1 đo cạnh xuống
        }
        if(!pin_c2) { // Nếu là xung cạnh xuống
          getvar=get_timer1(); // Đọc giá trị timer 1
          dist=(getvar*0.8)/58; // Mỗi 1 nhịp của timer 1 tương ứng vs 0.8 us, lấy us chia cho 58 ra cm
          setup_ccp1(CCP_CAPTURE_RE); // Chuyển Capture 1 đo xung lên trở lại
          has_echo = 1; // Đã nhận xong echo
        }
      }
      //----Ngat timer 1----
      #int_TIMER1
      void TIMER1_isr(void) {
        has_echo = 1; // Tràn timer mà ko có echo thì cho wa (tối đa của SRF05 là 30ms, tràn timer là 52ms)
        dist = -1; // Số này bạn muốn cho sao cũng đc, tức là ko đo được
      }
      
      //----10us cho trigger----
      void trig()
      {
        output_high(TRIGGER);
        delay_us(10);
        output_low(TRIGGER);
      }
      void main()
      {
        SET_TRIS_B(0X00);
        SET_TRIS_C(0xff);
        lcd_init();
      
        setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_4); //20 MHz thì tràn trong 52ms (tối đa xung của SRF05 là 30ms)
      
        setup_ccp1(CCP_CAPTURE_RE); // Thiết lập Capture 1 đo cạnh lên
      
        enable_interrupts(int_TIMER1); // Ngắt timer 1, đề phòng trường hợp ko có echo
        enable_interrupts(INT_CCP1); // Ngắt Capture 1
        enable_interrupts(GLOBAL);
      
        while(1)
        {
          has_echo = 0; // Xác lập lại echo
          trig(); // Trigger
          while (has_echo == 0) { } // chờ đến khi nhận hết echo
          lcd_putcmd(0x01);
          printf(lcd_putchar,"dist=%6.1f",dist);
          lcd_putchar("cm");
          delay_ms(100); // 0.1 s đo một lần
        }
      }
      Computer Science major - Vietnamese-German University
      Sponsored by

      Comment


      • #7
       Nguyên văn bởi minh_cly Xem bài viết
       Mình cũng chưa làm việc vs SRF05 nhưng sau khi đọc datasheet, code có thể đc viết thế này:
       Code:
       #include <16F877.h>
       #include <defs_16f877a.h>
       #fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
       #device *=16
       #use delay(clock=20000000)
       #include <lcd_lib_4bit.c>
       #define TRIGGER pin_B4// chan phat song sieu am
       //chan ECHO nhan tin hieu ve noi vao RC2
       #BYTE TRISC=0X87
       #BYTE PORTC=0X07
       #BIT RC2=0X7.2
       float dist,getvar;
       int1 has_echo=0;
       
       ////////////////////////////////////////////////
       
       #int_CCP1
       void ccp1_isr()
       {
         if(pin_c2) { // Nếu là xung cạnh lên
           set_timer1(0); // Reset timer1 về 0
           setup_ccp1(CCP_CAPTURE_FE); // Chuyển Capture 1 đo cạnh xuống
         }
         if(!pin_c2) { // Nếu là xung cạnh xuống
           getvar=get_timer1(); // Đọc giá trị timer 1
           dist=(getvar*0.8)/58; // Mỗi 1 nhịp của timer 1 tương ứng vs 0.8 us, lấy us chia cho 58 ra cm
           setup_ccp1(CCP_CAPTURE_RE); // Chuyển Capture 1 đo xung lên trở lại
           has_echo = 1; // Đã nhận xong echo
         }
       }
       //----Ngat timer 1----
       #int_TIMER1
       void TIMER1_isr(void) {
         has_echo = 1; // Tràn timer mà ko có echo thì cho wa (tối đa của SRF05 là 30ms, tràn timer là 52ms)
         dist = -1; // Số này bạn muốn cho sao cũng đc, tức là ko đo được
       }
       
       //----10us cho trigger----
       void trig()
       {
         output_high(TRIGGER);
         delay_us(10);
         output_low(TRIGGER);
       }
       void main()
       {
         SET_TRIS_B(0X00);
         SET_TRIS_C(0xff);
         lcd_init();
       
         setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_4); //20 MHz thì tràn trong 52ms (tối đa xung của SRF05 là 30ms)
       
         setup_ccp1(CCP_CAPTURE_RE); // Thiết lập Capture 1 đo cạnh lên
       
         enable_interrupts(int_TIMER1); // Ngắt timer 1, đề phòng trường hợp ko có echo
         enable_interrupts(INT_CCP1); // Ngắt Capture 1
         enable_interrupts(GLOBAL);
       
         while(1)
         {
           has_echo = 0; // Xác lập lại echo
           trig(); // Trigger
           while (has_echo == 0) { } // chờ đến khi nhận hết echo
           lcd_putcmd(0x01);
           printf(lcd_putchar,"dist=%6.1f",dist);
           lcd_putchar("cm");
           delay_ms(100); // 0.1 s đo một lần
         }
       }
       cảm ơn bạn nhiều quá!!!
       ban thật là tận tình!!!
       thank bạn nhiều mai tớ test thử trên mạch thật nếu có vấn đề gì mong bạn giải đáp nhá!!!

       Comment


       • #8
        Àh quên, bạn sửa lại dòng này getvar=get_timer1(); thành getvar = CCP_1; để cho việc cho đc chính xác hơn. (get_timer1 là lấy tại thời điểm đó, còn CCP_1 là get_timer1 tại thời điểm ngắt.
        Computer Science major - Vietnamese-German University
        Sponsored by

        Comment


        • #9
         bạn ơi mình test thử rồi chạy ổn
         bạn cho mình hỏi thêm nhá!
         mình đang định dùng tín hiệu đo được từ cảm biến để điều khiển động cơ bước theo khoảng cách đo được
         nhưng loay hoay mãi vẫn chưa hình dung được mạch và cách kết nối bạn chỉ mình được không??
         cảm ơn bạn nhá!!!

         Comment


         • #10
          Động cơ bước thì mình chưa từng làm, chắc phải nhờ mấy cao thủ khác ròy
          Computer Science major - Vietnamese-German University
          Sponsored by

          Comment


          • #11
           vậy à!!!!
           cảm ơn bạn nhiều nhá!!!!!

           Comment


           • #12
            Nguyên văn bởi minh_cly Xem bài viết
            Động cơ bước thì mình chưa từng làm, chắc phải nhờ mấy cao thủ khác ròy
            bạn ơi sao mình đọc nó cứ báo mỗi dist=-1 mà không thấy thay đổi gì có phải chăng chưa đo được timer chưa ngắt nhỉ????

            Comment


            • #13
             Nguyên văn bởi chungpmth Xem bài viết
             bạn ơi sao mình đọc nó cứ báo mỗi dist=-1 mà không thấy thay đổi gì có phải chăng chưa đo được timer chưa ngắt nhỉ????
             Chắc là nó đo quá xa hay quá gần, timer chỉ ngắt khi ko có echo mà thoy.
             Computer Science major - Vietnamese-German University
             Sponsored by

             Comment


             • #14
              mình thử rồi mà cũng không được hay là do ham ngắt chưa hoạt động bạn nhỉ!!!!!

              Comment


              • #15
               Chết, code mình thiếu, bạn sửa như vậy nè:
               #int_TIMER1
               void TIMER1_isr(void) {
               if (has_echo == 0) {
               has_echo = 1; // Tràn timer mà ko có echo thì cho wa (tối đa của SRF05 là 30ms, tràn timer là 52ms)
               dist = -1; // Số này bạn muốn cho sao cũng đc, tức là ko đo được
               }
               }
               Computer Science major - Vietnamese-German University
               Sponsored by

               Comment

               Về tác giả

               Collapse

               chungpmth Tìm hiểu thêm về chungpmth

               Bài viết mới nhất

               Collapse

               Đang tải...
               X