Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Code báo khoảng cách sử dụng 8051 và SRF05

Collapse
X
 
 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • Code báo khoảng cách sử dụng 8051 và SRF05

  Hiện tại e đang làm bài tập về vấn đề này. Qua thời gian tìm hiểu thì e cũng đã xây dựng được mạch (lắp trên bảng đục lỗ) và viết được code.
  Vấn đề là không hiểu sao nó chạy sai. (không chịu vào ngắt). ACE chỉ giúp chỗ sai với nhé.


  Code:
  #include <REGX52.H>					 
  #define TRIGGER P1_7
  #define ECHO P3_2
  #define LED1 P2_0
  #define LED2 P2_1
  
  unsigned char kichhoat; 
  float khoangcach, tg;
  unsigned int thoigian; 
  
  // CTC tao tre
  void taotre_us(unsigned int time)
  {
  	unsigned int i; 
  	for (i=0; i<time; i++); 
  }
  void taotre_ms(unsigned int time)
  {
  	unsigned int i,j;
  	for (i=0; i<time; i++)
  	for (j=0; j<125; j++); 	
  }
  	
  void ngatngoai0() interrupt 0
  {
  	thoigian = TH0;
  	thoigian <<= 8;
  	thoigian |= TL0;
  	khoangcach = (float)thoigian * 12;
  	tg = (58*11.0592);		
  	khoangcach = khoangcach/(tg);
  
  	TH0 = TL0 = 0;			//Xoa du lieu trong thanh ghi timer 0 
  	kichhoat = 1; 			
  
  		if (khoangcach<50) 
  		{
  			LED1=1; 
  			LED2=1;
  			taotre_ms(3000);
  			LED1=0; 
  			LED2=0; 
  			taotre_ms(2000); 
  		}
  		else if (khoangcach<200) 
  		{
  			LED1=1; 
  			taotre_ms(3000);
  			LED1=0; 
  			taotre_ms(2000); 
  		}
  		else if (khoangcach<300)
  		{
  			LED2=1; 
  			taotre_ms(3000);
  			LED2=0; 
  			taotre_ms(2000); 
  		}
  }
  void khoitao()
  {
  	TRIGGER = 0; 
  	ECHO = 0;
  	TMOD = 0x09;	//Timer 0 hoat dong o mode 1; GATE=1 -> Timer 0 chi hoat dong khi INTx o muc cao 
  	TH0 = TL0 = 0; 
  	TR0 = IT0 = EX0 = EA = 1;		//Khoi dong Timer 0
  	//TR0 = 1; 		//Khoi dong Timer/Counter 
  	//IT0 = 1;		//Ngat ngoai che do suon xuong
  	//EX0 = 1;		//Cho phep ngat ngoai 0 	
  	//EA = 1; 		//Cho phep ngat cuc bo 
  	P2=0x00; 		//Tat LED
  	taotre_ms(1000); 	 
  }
  void xungkichhoat()
  {
  	TRIGGER=1; 
  	taotre_us(20);
  	TRIGGER=0; 
  }	
  void main()
  {
  	khoitao();
  	kichhoat=1; 
  	while (1)
  	{	
  		if (kichhoat == 1) 
  		{	
  			xungkichhoat(); 
  			kichhoat=0;
  		}
  	}
  }
  Sơ qua về code: Chân TRIGGER nối vào P1.7, ECHO nối vào P3.2.
  2 LED nối vào P2.0 và P2.1.
  Nếu khoảng cách <50cm thì 2 led sẽ sáng. Kc <200cm thì led 1 sáng. KC <300cm thì led 2 sáng.
  Khi e chạy thi 2 led tối om. Thử mấy cái code dùng 8051 điều khiển led thì chạy ngon.

  Xin cảm ơn trước nhé. :x:x:X

 • #2
  bạn có cái này mà viết bằng asm hok .. mình chưa dc học C nên hok hiểu cho lắm
  đam mê là không sợ khó khăn

  Comment


  • #3
   Nguyên văn bởi rubik.hut Xem bài viết
   Hiện tại e đang làm bài tập về vấn đề này. Qua thời gian tìm hiểu thì e cũng đã xây dựng được mạch (lắp trên bảng đục lỗ) và viết được code.
   Vấn đề là không hiểu sao nó chạy sai. (không chịu vào ngắt). ACE chỉ giúp chỗ sai với nhé.


   Code:
   #include <REGX52.H>					 
   #define TRIGGER P1_7
   #define ECHO P3_2
   #define LED1 P2_0
   #define LED2 P2_1
   
   unsigned char kichhoat; 
   float khoangcach, tg;
   unsigned int thoigian; 
   
   // CTC tao tre
   void taotre_us(unsigned int time)
   {
   	unsigned int i; 
   	for (i=0; i<time; i++); 
   }
   void taotre_ms(unsigned int time)
   {
   	unsigned int i,j;
   	for (i=0; i<time; i++)
   	for (j=0; j<125; j++); 	
   }
   	
   void ngatngoai0() interrupt 0
   {
   	thoigian = TH0;
   	thoigian <<= 8;
   	thoigian |= TL0;
   	khoangcach = (float)thoigian * 12;
   	tg = (58*11.0592);		
   	khoangcach = khoangcach/(tg);
   
   	TH0 = TL0 = 0;			//Xoa du lieu trong thanh ghi timer 0 
   	kichhoat = 1; 			
   
   		if (khoangcach<50) 
   		{
   			LED1=1; 
   			LED2=1;
   			taotre_ms(3000);
   			LED1=0; 
   			LED2=0; 
   			taotre_ms(2000); 
   		}
   		else if (khoangcach<200) 
   		{
   			LED1=1; 
   			taotre_ms(3000);
   			LED1=0; 
   			taotre_ms(2000); 
   		}
   		else if (khoangcach<300)
   		{
   			LED2=1; 
   			taotre_ms(3000);
   			LED2=0; 
   			taotre_ms(2000); 
   		}
   }
   void khoitao()
   {
   	TRIGGER = 0; 
   	ECHO = 0;
   	TMOD = 0x09;	//Timer 0 hoat dong o mode 1; GATE=1 -> Timer 0 chi hoat dong khi INTx o muc cao 
   	TH0 = TL0 = 0; 
   	TR0 = IT0 = EX0 = EA = 1;		//Khoi dong Timer 0
   	//TR0 = 1; 		//Khoi dong Timer/Counter 
   	//IT0 = 1;		//Ngat ngoai che do suon xuong
   	//EX0 = 1;		//Cho phep ngat ngoai 0 	
   	//EA = 1; 		//Cho phep ngat cuc bo 
   	P2=0x00; 		//Tat LED
   	taotre_ms(1000); 	 
   }
   void xungkichhoat()
   {
   	TRIGGER=1; 
   	taotre_us(20);
   	TRIGGER=0; 
   }	
   void main()
   {
   	khoitao();
   	kichhoat=1; 
   	while (1)
   	{	
   		if (kichhoat == 1) 
   		{	
   			xungkichhoat(); 
   			kichhoat=0;
   		}
   	}
   }
   Sơ qua về code: Chân TRIGGER nối vào P1.7, ECHO nối vào P3.2.
   2 LED nối vào P2.0 và P2.1.
   Nếu khoảng cách <50cm thì 2 led sẽ sáng. Kc <200cm thì led 1 sáng. KC <300cm thì led 2 sáng.
   Khi e chạy thi 2 led tối om. Thử mấy cái code dùng 8051 điều khiển led thì chạy ngon.

   Xin cảm ơn trước nhé. :x:x:X
   Hình như có sự nhầm lẫn ở đây. Timer0 chỉ được hoạt động khi chân T0 (P3.4) ở mức cao (Khi thiết lập Bit Gate0 = 1) chứ không phải chân INT0 nhé bạn!

   Comment


   • #4
    Nguyên văn bởi rubik.hut Xem bài viết
    Hiện tại e đang làm bài tập về vấn đề này. Qua thời gian tìm hiểu thì e cũng đã xây dựng được mạch (lắp trên bảng đục lỗ) và viết được code.
    Vấn đề là không hiểu sao nó chạy sai. (không chịu vào ngắt). ACE chỉ giúp chỗ sai với nhé.


    Code:
    #include <REGX52.H>					 
    #define TRIGGER P1_7
    #define ECHO P3_2
    #define LED1 P2_0
    #define LED2 P2_1
    
    unsigned char kichhoat; 
    float khoangcach, tg;
    unsigned int thoigian; 
    
    // CTC tao tre
    void taotre_us(unsigned int time)
    {
    	unsigned int i; 
    	for (i=0; i<time; i++); 
    }
    void taotre_ms(unsigned int time)
    {
    	unsigned int i,j;
    	for (i=0; i<time; i++)
    	for (j=0; j<125; j++); 	
    }
    	
    void ngatngoai0() interrupt 0
    {
    	thoigian = TH0;
    	thoigian <<= 8;
    	thoigian |= TL0;
    	khoangcach = (float)thoigian * 12;
    	tg = (58*11.0592);		
    	khoangcach = khoangcach/(tg);
    
    	TH0 = TL0 = 0;			//Xoa du lieu trong thanh ghi timer 0 
    	kichhoat = 1; 			
    
    		if (khoangcach<50) 
    		{
    			LED1=1; 
    			LED2=1;
    			taotre_ms(3000);
    			LED1=0; 
    			LED2=0; 
    			taotre_ms(2000); 
    		}
    		else if (khoangcach<200) 
    		{
    			LED1=1; 
    			taotre_ms(3000);
    			LED1=0; 
    			taotre_ms(2000); 
    		}
    		else if (khoangcach<300)
    		{
    			LED2=1; 
    			taotre_ms(3000);
    			LED2=0; 
    			taotre_ms(2000); 
    		}
    }
    void khoitao()
    {
    	TRIGGER = 0; 
    	ECHO = 0;
    	TMOD = 0x09;	//Timer 0 hoat dong o mode 1; GATE=1 -> Timer 0 chi hoat dong khi INTx o muc cao 
    	TH0 = TL0 = 0; 
    	TR0 = IT0 = EX0 = EA = 1;		//Khoi dong Timer 0
    	//TR0 = 1; 		//Khoi dong Timer/Counter 
    	//IT0 = 1;		//Ngat ngoai che do suon xuong
    	//EX0 = 1;		//Cho phep ngat ngoai 0 	
    	//EA = 1; 		//Cho phep ngat cuc bo 
    	P2=0x00; 		//Tat LED
    	taotre_ms(1000); 	 
    }
    void xungkichhoat()
    {
    	TRIGGER=1; 
    	taotre_us(20);
    	TRIGGER=0; 
    }	
    void main()
    {
    	khoitao();
    	kichhoat=1; 
    	while (1)
    	{	
    		if (kichhoat == 1) 
    		{	
    			xungkichhoat(); 
    			kichhoat=0;
    		}
    	}
    }
    Sơ qua về code: Chân TRIGGER nối vào P1.7, ECHO nối vào P3.2.
    2 LED nối vào P2.0 và P2.1.
    Nếu khoảng cách <50cm thì 2 led sẽ sáng. Kc <200cm thì led 1 sáng. KC <300cm thì led 2 sáng.
    Khi e chạy thi 2 led tối om. Thử mấy cái code dùng 8051 điều khiển led thì chạy ngon.

    Xin cảm ơn trước nhé. :x:x:X
    Bạn tham khảo Code ở bài viết này xem sao:
    Đo Khoảng Cách Sử SRF05 Với AT89S52 Hiện Thị Lên LCD1602 | Diễn Đàn Vi Điều Khiển
    VNATR Forum:

    Comment

    Về tác giả

    Collapse

    rubik.hut Tìm hiểu thêm về rubik.hut

    Bài viết mới nhất

    Collapse

    Đang tải...
    X