Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Ubuntu (và Linux nói chung) với dân điện tử

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 
 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • Muốn mở được tập tin mp3, nên cài VLC hoặc ít nhất là gói phần mềm ubuntu-restricted-extra.

  Phần mềm Windows nên chạy ngay trên máy Windows. Người mới bắt đầu không đủ kinh nghiệm để đặt cấu hình cho Wine. Cái tập tin tar của bạn chứa mã nguồn của Wine chứ không phải mã thực thi.

  Các kiểu tập tin .bin và .deb có cách cài đặt khác nhau, thường phải dùng dòng lệnh. Chúng không đơn giản như Windows chỉ cần kích chuột vào là được. Nói rộng thêm dùng Linux đẻ đạt được nhiều mục đích khác nhau, chứ dùng nó chỉ vì giao diện đẹp thì sẽ nản rất nhanh, và cũng chẳng có ý nghĩa gì.
  Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

  Comment


  • mình cũng đang sử dụng Ubuntu theo khả năng thì giao điện khá ok, nhưng quen dùng fedora 8 rồi nên chắc sắp tới sẽ trở về em nó vậy

   Comment


   • Mình đóng góp vài câu lệnh mà mình tập hợp trong lúc học chuyên ngành của mình. Bạn nào có thì trao đổi với mình nhé. Mình có thể gởi mail để đưa ra list link bài tập và tài liệu nhé. liên hệ qua mail mình: trandinh517@gmail.com
    Các lệnh thông dụng trên Linux (CentOS, Redhat)
    Các lệnh kiểm tra performance

    cat /proc/cpuinfo hiển thị thông tin CPU
    cat /proc/meminfo hiển thị thông tin về RAM đang sử dụng
    cat /proc/version hiển thị phiên bản của kernel
    cat /proc/ioports xem thông tin I/O port
    cat /proc/interrupts xem thông tin interrupt
    cat /proc/dma xem thông tin về DMA
    cat /etc/redhat-release hiển thị phiên bản Centos
    uname -a hiển thị các thông tin về kernel
    free -m hiển thị lượng RAM còn trống
    df -h hiển thị thông tin những file hệ thống nơi mỗi file thường trú hoặc tất cả những file mặc định và lệnh này có thể xem được dung lượng ổ cứng đã sử dụng và còn trống bao nhiêu.
    du -sh xem dung lượng của thư mục hiện tại
    du -ah xem chi tiết dung lượng của các thư mục con, và cả các file
    du -h –max-depth=1 xem dung lượng các thư mục con ở cấp 1 (ngay trong thư mục hiện tại)
    df kiểm tra dung lượng đĩa cứng, các phân vùng đĩa
    top hiển thị sự hoạt động của các tiến trình, đặc biệt là thông tin về tài nguyên hệ thống và việc sử dụng các tài nguyên đó của từng tiến trình.

    Các lệnh hệ thống

    exit thoát khỏi cửa sổ dòng lệnh.
    logout tương tự exit.
    reboot / init 6 / shutdow -r khởi động lại hệ thống.
    halt / shutdow -h now / init 0 / poweroff tắt máy
    hostname xem tên máy tính
    startx khởi động chế độ xwindows từ cửa sổ terminal.
    clear xoá trắng cửa sổ dòng lệnh.
    hwclock Fix lịch của bios
    cal xem lịch hệ thống.
    yum update –y Update Linux (CentOS)
    date xem ngày, giờ hệ thống.
    date –s “27 SEP 2011 14:26:00” Đặt ngày giờ hệ thống theo string
    date +%Y%m%d -s “20130318″ đặt ngày hệ thống (không thay đổi giờ)
    date +%T -s “00:29:00″ đặt giờ hệ thống, không thay đổi ngày

    Lệnh thao tác với tập tin text

    wc đếm số dòng, số kí tự… trong tập tin
    touch tạo một tập tin.
    cat xem nội dung tập tin.
    more xem nội dung tập tin theo trang.
    less xem nội dung tập tin theo dòng.
    tail xem nội dung tập tin (mặc định xem 10 dòng cuối).
    head xem nội dung tập tin (mặc định xem 10 dòng đầu).
    vi khởi động trình soạn thảo văn bản vi.
    man Xem hướng dẫn thực hiện các lệnh

    Lệnh quản lí ứng dụng và tiến trình

    rpm kiểm tra, gỡ bỏ hoặc cài đặt 1 gói .rpm
    ps kiểm tra hệ thống tiến trình đang chạy.
    kill dừng tiến trình khi tiến trình bị treo.
    pstree hiển thị tất cả các tiến trình dưới dạng cây.
    sleep cho hệ thống ngừng hoạt động trong một khoảng thời gian.
    yum Cài đặt các ứng dụng đóng gói (giống rpm)
    wget Tải các ứng dụng từ một website về
    sh Chạy một ứng dụng có đuôi .sh

    Lệnh quản lý user

    useradd tạo một người dùng mới.
    userdel xoá người dùng đã tạo.
    usermod thay đổi thông tin user.
    passwd đặt và thay đổi password cho người dùng.
    groupadd tạo một nhóm người dùng mới.
    groupdel xoá nhóm người dùng đã tạo.
    gpasswd thay đổi password của một nhóm người dùng.
    su cho phép đăng nhập với tư cách người dùng khác.
    groups hiển thị nhóm của user hiện tại.
    who / w cho biết ai đang đăng nhập hệ thống.
    skill -9 –t pst/0 để gỡ bỏ session pst/0
    xem danh sách user: #vi /etc/passwd
    xem danh sách nhóm: #vi /etc/group
    chmod <permission> [tên file] thay đổi quyền cho file/thư mục (chỉ user sở hữu file mới thực hiện được)
    chown user [tên file] thay đổi chủ sở hữu file/thư mục
    chown user:group [tên file] thay đổi chủ sở hữu file/thư mục, đồng thời thay đổi nhóm sở hữu
    chgrp group [file/thu_muc] thay đổi group sở hữu file/thư mục

    Lệnh quản lý service

    service –status-all Kiểm tra tất cả các service và tình trạng của nó.
    service httpd start khởi động dịch vụ httpd.
    whereis mysql hiển thị nơi các file dịch vụ được cài đặt.
    service –status-all | grep abc, xem tình trạng của tiến trình abc
    service <tên_dịch_vụ> start | stop | restart
    /etc/init.d/<tên_dịch_vụ> start | stop | restart

    Ví dụ:
    o service mysql stop
    o /etc/init.d/mysqld start
    Các lệnh quản lý file và thư mục

    ls xem danh sách các file và thư mục con trong thư mục hiện thời
    ls -l như trên, nhưng liệt kê cả kích thước file, ngày cập nhật…
    ls -a liệt kê tất cả các file ẩn
    rm xóa file
    rmdir xóa thư mục rổng
    rm -rf xóa thư mục không rỗng.
    mv đổi tên / di chuyển thư mục hoặc file từ nơi này sang nơi khác
    cp copy file hoặc thư mục
    mkdir tạo thư mục
    cd chuyển thư mục
    pwd xem thư mục hiện hành
    find tìm kiếm file
    find /etc -name inittab : tìm file có tên inittab trong thư mục /etc

    Lệnh nén và giải nén

    tar -cvf nén file/thư mục sang định dạng .tar
    tar -xvf giải nén file .tar
    gzip chuyển file .tar sang .tar.gz
    gunzip chuyển file .tar.gz về .tar
    tar -xzf giải nén file .tar.gz
    tar -zxvf giải nén file .tar.bz2
    tar -jxvf giải nén file .tar.gz2

    Comment

    Về tác giả

    Collapse

    falleaf Tìm hiểu thêm về falleaf

    Bài viết mới nhất

    Collapse

    Đang tải...
    X